20: Hrib Loški potok – Koča pri Jelenovem studencu

Hrib Loški potok

Za domom

Odcep za Kamni grič

Etapo začnemo v vasi Hrib in se odpeljemo po asfaltni cesti smer Sodražica. Po približno 3,6 km pridemo do smerokaza Planinska koča Kamni grič.

Tu zavijemo desno in po makadamu nadaljujemo do planinskega doma.Tu je tudi prva kontrolna točka etape.

Za kočo se peljemo po travniški poti do makadamske ceste, tu zavijemo desno in nadaljujemo proti Domu na Travni gori. Pri domu je druga kontrolna točka etape.

Pot nadaljujemo delno pomakadamski cesti in delno po gozdni vlaki proti Jelenovem žlebu.

Travna gora   Jelenov žleb

V Jelenovem Žlebu je bila dne 26. marca 1943 ena najslavnejših bitk slovenskih partizanov. Tega dne sta Gubčeva in Cankarjeva brigada uničili bataljon italijanske divizije Macerata.

Nadaljujemo kolesarjenje proti Glažuti.  Nekdanji gozdarski dom v Glažuti.

Nekdanji gozdarski dom v Glažuti   Glažuta

Ime Glažuta spominja na nekdanjo steklarno in njenega lastnika – kneza Karla Auersperga (nem. Karlshutte = slov. Karlova steklarna), ki jo je okoli leta 1835 postavil sredi gozdov ob

cesti iz Grčaric proti Loškemu Potoku. Sprva so izdelovali steklene plošče, kasneje vzbočeno steklo. V steklarni je bil prvi parni kotel na Kranjskem. Uporabljali so ga kot pogon za brusilnico.

Kremenčev pesek so kopali v okolici Novih Lazov, za topilno sredstvo pa so uporabljali pepeliko. Ostanki steklarne ležijo ob levi strani gozdne ceste, okoli 300 m od križišča, ki se v Glažuti odcepi

proti jugu k Perhajmski koči in gozdarski koči Medvednica. Etapo nadaljujemo po makadamski cesti do vasi Grčarice, tu zavijemo levo na asfaltirano cesto v smeri proti Ribnici. Pot nas pripelje do križišča za vas Grčarske ravne. Ponekaj sto metrih zavijemo desno na makadamsko cesto in nadaljujemo do čebelnjaka.

Čebelnjak ob potiV naslednjem križišču in zavijemo desno, nadaljujemo do naslednjega križišča in zavijemo levo, v naslednjem križišču zavijemo desno in nadaljujemo do naslednjega križišča v katerem peljemo naravnost. Pripeljemo se do velikega ovinka in zavijemo levo na gozdno vlako, nadaljujemo do makadamske ceste in zavijemo desno. Nadaljujemo proti Eleonorini jami na vseh križiščih peljemo naravnost.Pri nekdanji gozdarski koči zavijemo desno smer Koča pri Jelenovem studencu.

Koča pri Jelenovem studencuNekdanja gozdarska koča

Pri koči je tretja kontrolna točka in zaključek etape 20.

21: Koča pri Jelenovem studencu – Planinski dom na Mirni gori

Etapo začnemo po markacijah za Požgani hrib. Ko pridemo na kolovoz zavijemo levo v smeri proti koči pod Fridrihštajnom, od tu nadaljujemo po cesti smer Kočevje. V križišču nad kamnolomom zavijemo desno. Pridemo v dolino in v križišču ostro zavijemo desno. Peljemo se v smeri Dolga vas, na naslednjem križišču se peljemo naravnost rahel desni ovinek. Prikolesarimo do kmetije Krajc, v križišču zapeljemo desno in ko pridemo čez most zavijemo desno, ter se peljemo nekaj sto metrov po glavni cesti, nato zavijemo levo. Na koncu naselja se pripeljemo na makadamsko cesto in nadaljujemo v smeri Svetli potok.

V Križišču zavijemo opcijsko desno smer Svetli potok- Kumrova vas- Tanči vrh-Hrib-Koprivnik Tu je kolesarska oskrbovalna točka Zavoda za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal-Koprivnik. Pot nadaljujemo proti Rajhenavu, kjer se zopet priključimo na pot, ki nas pelje na končni cilj etape 21.

Koča Jelenov studenec

Koprivnik, oskrbovalna točka   Odcep za Rajhenav

Rajhenav  Kmetija Rajhenav

Jelka - Kraljica Roga  Kraljica Roga  Črmošniška jelka

Etapo nadaljujem levo v smeri Mačkovec, ko pridemo v vas se držimo desno, na koncu vasi pripeljemo na kolovozno pot ter nadaljujemo mimo rezervoarja za vodo do naslednjega križišča, tu zavijemo levo, ter na asfaltirani cesti zavijemo desno. Po nekaj sto metrih zavijemo levo smer Lovski vrh. Po makadamski cesti nadaljujemo do Križmanove koče tu zavijemo desno in nadaljujemo v smeri Rog Baza 20.

V križišču zavijemo desno smer Rajhenav. Cesta nas pripelje v vas na kmetijo Rajhenav. Tu je pod kozolcem prva kontrolna točka etape 21.

Pot nadaljujem do križišča za vasjo in zavijemo levo in na naslednjem križišču pri Janezovi koči peljemo naravnost do odcepa desno na markirano pot Roške pešpoti. Tu se ustavimo pri najvišji jelki, ki jo imenujejo Kraljica roga.

Pot se nadaljuje po vlaki in nas pripelje do Črmošnjiške jeke, ki ima večji obseg kot Kraljica Roga.

Pri tabli zavijemo levo v smeri Resa. Za objekti v križišču zavijemo levo in nadaljujemo do Ribnika. Nato se peljemo v smeri Mirna gora, Približno po 3,5 km zavijemo levo na pot, nadaljujemo mimo rampe in table Ponikve – Kraško polje. Nadaljujemo in se nam odpre pogled na kraško polje. Na koncu polja zavijemo desno in nadaljujemo po kolovozu do makadamske ceste. Vmes imamo krajši vzpon pridemo do križišča in zavijemo levo v smeri Mirna gora. Še rahel vzpon in prispemo na cilj Mirna gora, tu je tudi kontrolna točka.